ADHD en ADD en autorijden

Iemand die last heeft van ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) of ADD (attention deficit disorder) vindt het moeilijk zijn aandacht en concentratie ergens bij te houden. Hij is snel opgewonden en gefrustreerd. Hij voelt zich bovendien vaak onrustig van binnen en stilzitten of rustig zijn, zijn daardoor extra moeilijk. Bovendien reageert iemand met AD(H)D impulsief: hij doet voordat hij denkt. ADD’ers zijn bovendien dromerig en vergeetachtig en hebben moeite met plannen en overzicht.

Toch is veilig leren autorijden met ADHD of ADD heel goed mogelijk met extra begeleiding. De instructeurs van autorijschool ROOD hebben veel kennis en ervaring in het omgaan met leerproblemen zoals AD(H)D. Zij maken daarbij gebruik van de vaak extra ontwikkelde creatieve eigenschappen van AD(H)D ‘ers. Bij de rijlessen letten we daarom speciaal op hoe je met bepaalde situaties omgaat. Blijf je rustig? Hoe is het met je concentratie? Onze instructeurs weten hoe zij om moeten gaan met signalen van concentratieverlies, impulsiviteit of overprikkeling. Met veel geduld, zorgen we er samen voor dat jij veilig leert autorijden. We besteden er extra aandacht aan om situaties waarin jij onrustig of impulsief reageert, te leren herkennen. Daardoor kun je er beter mee omgaan en dus ook beter veilig auto leren rijden.

proefles aanvragen